Studia dla policjantów i pracowników Policji

Studia adresowane do służb mundurowych - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Nabór na studia adresowane do służb mundurowych.

Rozpoczęcie studiów w październiku 2017

 

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu od prawie dwudziestu lat prowadzi działalność edukacyjną; od ponad dziesięciu lat kształci przedstawicieli służb mundurowych (pierwsza grupa absolwentów opuściła mury Uczelni w 2006 roku). Większość absolwentów WSUS rekrutujących się spośród funkcjonariuszy Policji, po ukończonych studiach, nie tylko otrzymała tytuł licencjata czy magistra, ale też, w zdecydowanej większości przypadków, awansowała w strukturze organizacyjnej Policji. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji w naszej Szkole mogą kształcić się na trzech poziomach: studiach pierwszego stopnia – licencjackich (specjalność: Komunikacja Społeczna w zakresie Bezpieczeństwa), studiach drugiego stopnia – studiach uzupełniających magisterskich (specjalność: Komunikacja Społeczna) studiach podyplomowych Komunikacja Społeczna w zarządzaniu jednostkami Policji. Od kilku lat, przy akceptacji Biura Kadr
i Szkolenia Komendy Głównej Policji, rozpoczęliśmy kształcenie na kierunku Prawo. Pierwsi absolwenci tego kursu opuścili już mury Uczelni.  

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu ogłasza nabór na studia pierwszego stopnia - licencjackie  (specjalność - Komunikacja społeczna w zakresie Bezpieczeństwa), studia drugiego stopnia – studia uzupełniające magisterskie (specjalność - Komunikacja Społeczna), a także jednolite, (trwające 10 semestrów) studia na kierunku Prawo.

 

Studia I stopnia

Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Specjalność: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA w zakresie bezpieczeństwa

 

Studia II stopnia – Studia Uzupełniające Magisterskie

Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Specjalność: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oparte są o system samokształcenia. Sesja egzaminacyjna ma charakter ciągły. Koszt studiów jest zależny od ilości zgłoszeń, ale nie będzie wyższy niż 2 700 złotych od osoby za  rok akademicki.
Studia są kierowane do wszystkich osób zatrudnionych w Policji, jak
i innych służbach mundurowych (zarówno pracowników, jak i funkcjonariuszy).

 

Jednolite studia magisterskie

PRAWO

Studia na kierunku Prawo to oferta skierowana wyłącznie do funkcjonariuszy
i pracowników Policji. Oferta uwzględnia potrzeby resortu oraz specyfikę policyjną.

Studia trwają 10 semestrów (w tym 10 semestr jest bezpłatny). Studia realizowane są w systemie trójsemestralnym. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowych oraz tygodniowych zjazdów. Absolwent studiów otrzymuje tytuł magistra prawa.

Program studiów, oprócz wskazań dotyczących kształcenia na kierunku prawo, uwzględnia potrzeby związane z merytorycznym i zawodowym przygotowaniem funkcjonariuszy do służby. Program i tryb studiów został uzgodniony z Biurem Kadr
i Szkolenia Komendy Głównej Policji. 

Studentem może zostać każdy pracownik Policji (zarówno pracownik, jak
i funkcjonariusz), który ma wykształcenie średnie, wyższe zawodowe lub wyższe. Dla absolwentów studiów wyższych (I i II stopnia) przewidziano możliwość indywidualnej organizacji studiów. Oznacza to, że dzięki indywidualnemu podejściu, nie muszą oni ponownie zaliczać przedmiotów, które realizowali na wcześniejszych studiach.

Oferta jest atrakcyjna finansowo. Roczne czesne (trzy trymestry) to 4400 PLN.
To preferencyjna stawka, przygotowana specjalnie dla osób pracujących w Policji. Całkowity koszt studiów to 13.500 PLN (w tym wpisowe 300 PLN).

Szczegółowe informacje: Biuro Rekrutacji WSUS, Poznań, Głogowska 26,
tel. 61 886 28 31, e-mail: rekrutacja@wsus.poznan.pl  

 

Zapraszamy!

 

Praca w Policji