Dla policjantów

Polska Policja dołączyła do jednostki ds. cyberprzestępczości w Europolu

Polska Policja stała się właśnie członkiem Grupy Roboczej Do Walki z Cyberprzestępczością (J-CAT) w ramach Europolu. W grupie zrzeszonych jest 15 państw: 9 członków UE i 6 krajów spoza Unii. Obok Polski do grupy niedawno dołączyła Szwecja. To odpowiedź organów ścigania na rosnącą potrzebę międzynarodowej współpracy w zakresie ścigania cyberprzestępczości. Do siedziby Europolu w Hadze delegowany został oficer łącznikowy ds. walki z cyberprzestępczością.

Informacyjny Serwis Policyjny