Konferencja nt. udziału kobiet w misjach zagranicznych - Dla policjantów - Policja Wielkopolska

Dla policjantów

Konferencja nt. udziału kobiet w misjach zagranicznych

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Obrony Narodowej oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji serdecznie zapraszają na konferencję „Udział kobiet w misjach zagranicznych”. Konferencja odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie w godz. 9:00 – 15:00.

 

Informacyjny Serwis Policyjny