Dla policjantów

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu zwalczania procederu prania pieniędzy

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów z zakresu zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy, pn. Cash collectors in money laundering. Ww. szkolenie odbędzie się w Paryżu w dniach 20-24 maja br.

 

Informacyjny Serwis Policyjny