Dla policjantów

Ocena predyspozycji ekspertów policyjnych, przewidzianych do udziału w misjach/operacjach ONZ i UE w latach 2019/2020

Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji przystępuje do realizacji czynności związanych z oceną predyspozycji ekspertów policyjnych, przewidzianych do udziału w misjach/operacjach ONZ i UE w latach 2019/2020, w tym do udziału w misji ONZ UNMISS na terenie Sudanu Południowego od 2019 r.

Informacyjny Serwis Policyjny