Kodeks postępowania administracyjnego w nowym kształcie - Dla policjantów - Policja Wielkopolska

Dla policjantów

Kodeks postępowania administracyjnego w nowym kształcie

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935), która wprowadza do Kodeksu postępowania administracyjnego szereg zmian odnoszących się do sposobu procedowania spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Informacyjny Serwis Policyjny