Dla policjantów

Przekaż 1% Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, powołana w 1997 r. przez Komendanta Głównego Policji pana nadinsp. Marka Papałę, wspiera materialnie rodziny policjantów, którzy stracili życie w związku ze służbą w Policji.

 

Informacyjny Serwis Policyjny