Dyrektor Europolu w Polsce - Dla policjantów - Policja Wielkopolska

Dla policjantów

Dyrektor Europolu w Polsce

W Polsce przez dwa dni przebywał w Warszawie dyrektor Europolu Rob Wainwright. Odwiedził Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) oraz na zaproszenie Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka uczestniczył w spotkaniu z kierownictwem innych służb współpracujących z Europolem: Komendantem Centralnego Biura Śledczego insp. Kamilem Brachą, Komendantem Głównym Straży Granicznej płk. SG Markiem Łapińskim, zastępcą szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Jackiem Gawryszewskim i zastępcą szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Grzegorzem Ocieczkiem.

 

Informacyjny Serwis Policyjny