Dla policjantów

Porozumienie o współpracy między IPN a Komendą Główną Policji

21 lutego br. w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Sygnowali je: dr Jarosław Szarek – Prezes IPN oraz nadinsp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji. Jak podkreślił Komendant Główny Policji podpisane porozumienie „otwiera nowe kierunki współpracy w budowaniu pamięci o przeszłości i tożsamości formacji na przyszłość".

 

Informacyjny Serwis Policyjny