Program Modernizacji Służb Mundurowych - Dla policjantów - Policja Wielkopolska

Dla policjantów

Program Modernizacji Służb Mundurowych

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach i nadinsp. Helena Michalak przedstawili wczoraj Szefowi MSWiA Mariuszowi Błaszczakowi i wiceministrom planowane zakupy, które będą realizowane w ramach programu modernizacji służb.

 

Informacyjny Serwis Policyjny