Dla policjantów

Dobór funkcjonariuszy organów porządku publicznego do służby w punktach kontrolnych Europolu

Europejskie Centrum ds. Zwalczania Nielegalnej Imigracji w Europolu ogłosiło nabór do pełnienia zadań w tzw. punktach kontrolnych (HOTSPOTS) w państwach najbardziej dotkniętych nielegalną imigracją.


Informacyjny Serwis Policyjny