Dla policjantów

Oficer łącznikowy w Wielkiej Brytanii - rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej

W zawiązku z konicznością wzmocnienia biura oficera łącznikowego w Wielkiej Brytanii, podjęta została decyzja o utworzeniu drugiego stanowiska oficera łącznikowego
w tym kraju w pierwszych miesiącach 2017 roku.


Informacyjny Serwis Policyjny