Narada roczna kierownictwa Policji - Dla policjantów - Policja Wielkopolska

Dla policjantów

Narada roczna kierownictwa Policji

Dzisiaj rozpoczęła się dwudniowa Narada Roczna Kadry Kierowniczej Policji. Udział w niej wzięli: Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, a także komendanci wojewódzcy, komendanci szkół policji, dyrektorzy biur KGP oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji. Gośćmi byli Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki oraz Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru MSW Jacek Zalewski. Za pośrednictwem videokonferencji, możliwość obserwowania przebiegu narady oraz zabrania w niej głosu mieli także komendanci rejonowi i powiatowi Policji.

czytaj więcej