Aktualności

Odprawa służbowa podsumowująca pracę Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu w roku 2018.

W dniu 15.01.2019 r. na ul. Taborowej 22 odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu w roku 2018.

W odprawie uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster.

W trakcie odprawy Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu omówił zadania służbowe jakie realizowali policjanci w 2018 roku i wskazał główne kierunki  i  zadania do realizacji na rok 2019.

W dalszej części odprawy głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, który dokonał oceny i podsuwania zadań wykonywanych przez wydział oraz wskazał priorytety działań określonych przez Komendanta Głównego Policji na rok 2019.