Aktualności

Odprawa służbowa i spotkanie opłatkowe kadry kierowniczej Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu

W dniu 14 grudnia 2018 r. odbyła się odprawa służbowa kadry kierowniczej Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu. Kierowników komórek organizacyjnych wydziału powitał Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu mł. insp. Tomasz Przybylski wraz z Zastępcami podinsp. Jackiem Szemrajem oraz podinsp. Dariuszem Łojko.

Odprawa służbowa była okazją do podsumowania pracy wydziału za dotychczasowy rok. Zostały omówione kwestie związane z funkcjonowaniem wydziału, naczelnik wskazał priorytety i kierunki działania w nadchodzącym roku oraz złożył na ręce kierowników komórek organizacyjnych  podziękowania dla wszystkich policjantów wydziału za zaangażowanie i osobisty wkład w wysoką jakość wykonywanych zadań służbowych w bieżącym roku. 

Po odprawie odbyło się spotkanie opłatkowe, na którym obecny był  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, który złożył policjantom życzenia świąteczne.