Aktualności

„LĄDOWANIE STATKU POWIETRZNEGO Z OSOBAMI DEPORTOWANYMI Z WIELKIEJ BRYTANII”

Na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica w dniu 30 października br. odbyło się szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego policjantów z Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu wraz z funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej Poznań – Ławica Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim oraz funkcjonariuszy Straży Ochrony Lotniska Poznań – Ławica.

 

Doskonalenie realizowane było w formie zajęć praktycznych w oparciu o założenie: „Lądowanie statku powietrznego z osobami deportowanymi z Wielkiej Brytanii”. W ramach przedmiotowego założenia realizowano symulacje sytuacji rzeczywistych, które mogą zaistnieć w przypadku konieczności wykonywania zadań z tego typu osobami.

W symulacjach policjanci mieli między innymi za zadanie przejąć osoby konwojowane od funkcjonariuszy Policji znajdujących się w samolocie. Natomiast druga symulacja dotyczyła zakłócenia porządku przez osoby konwojowane. W tym przypadku do przywrócenia naruszonego porządku wykorzystano funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej Poznań – Ławica Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Zajęcia były doskonałą okazją do wypracowania procedur współdziałania pomiędzy policjantami oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej i Straży Ochrony Lotniska.