Aktualności

ODPRAWA SŁUŻBOWA I SPOTKANIE OPŁATKOWE KADRY KIEROWNICZEJ WYDZIAŁU KONWOJOWEGO KWP W POZNANIU

W dniu 15 grudnia 2017 r. odbyła się odprawa służbowa kadry kierowniczej Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu.

Kierowników komórek organizacyjnych wydziału powitał Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu mł. insp. Rafał Pastusiak.

Odprawa służbowa była okazją do podsumowania pracy wydziału za dotychczasowy rok. Zostały omówione kwestie związane z funkcjonowaniem wydziału, naczelnik wskazał priorytety i kierunki działania w nadchodzącym roku oraz złożył na ręce kierowników komórek organizacyjnych  podziękowania dla wszystkich policjantów wydziału za zaangażowanie i osobisty wkład w wysoką jakość wykonywanych zadań służbowych w bieżącym roku. 

Ponadto na dzisiejszej odprawie przewodniczący zarządu terenowego NSZZP Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu mł. asp. Przemysław Postaremczak wręczył sierż. szt. Błażejowi Dańszczakowi - policjantowi Referatu w Szamotułach dyplom „Kryształowej Gwiazdy” za ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. 

Po odprawie odbyło się spotkanie opłatkowe, na którym obecny był  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, który złożył policjantom życzenia świąteczne.