Aktualności

TESTY STRZELECKIE KADRY KIEROWNICZEJ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU KONWOJOWEGO KWP W POZNANIU

W dniu 30 października 2017 roku na strzelnicy w Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w Zdroju-powiat Grodzisk Wlkp. odbyła się odprawa szkoleniowa kierownictwa Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu połączona z testami wyszkolenia strzeleckiego.

Gospodarzem odprawy był kierownik Ogniwa w Grodzisku Wlkp. asp. Michał Kawa. Kierowników komórek organizacyjnych WK KWP w Poznaniu przywitał Naczelnik Wydziału mł. insp. Rafał Pastusiak. W trakcie odprawy szkoleniowej kierownicy komórek przedstawili poziom realizowanych zadań przez podległych policjantów oraz zostały omówione zadania służbowe, które będą realizowane przez Wydział Konwojowy w IV kwartale 2017.  Następnie odbyło się strzelanie programowe, które przeprowadzili instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego z Zespołu Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu. W trakcie sprawdzianów strzeleckich wyłoniono najlepszych strzelców Wydziału Konwojowego.

    Okazali się nimi:

 

1.Podinsp. Dariusz Łojko – Kierownik Sekcji Organizacji Służby,

2.Asp. Michał Kawa – Kierownik Ogniwa w Grodzisku Wlkp.,

3.Asp. szt. Michał Iwanowski – Kierownik Sekcji Policji Sądowej.

 

Najlepsi strzelcy zostali uhonorowani pucharami, które ufundował Burmistrz Grodziska Wlkp. Henryk Szymański, a wręczył V-ce Burmistrz Grodziska Wlkp. Piotr Hojan wraz z Naczelnikiem Wydziału mł. insp. Rafałem Pastusiakiem. Nad bezpieczeństwem sprawdzianów strzeleckich czuwała st. sierż. Helena Dyla – Ratownik Medyczny Oddziału Prewencji w Poznaniu.

 

Odprawa była również okazją do podziękowania Burmistrzowi Grodziska Wlkp. Henrykowi Szymańskiemu za udostępnienie obiektu sportowego, na którym znajduje się nowoczesna strzelnica. Podziękowania w imieniu Burmistrza Grodziska Wlkp. odebrał V-ce Burmistrz Piotr Hojan. 

Praca w Policji