Aktualności

Szkolenie policjantów Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu z grupami konwojowymi Narodowego Banku Polskiego

W dniach 16 – 19 maja 2017 r. odbyło się centralne szkolenie policjantów Sekcji I Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu, którzy na co dzień między innymi realizują konwoje wartości pieniężnych z grupami konwojowymi Narodowego Banku Polskiego.

Organizatorem przedmiotowego szkolenia byli: Departament Bezpieczeństwa Narodowego Banku Polskiego, Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu oraz Instytut Analizy Ryzyka z Rzeszowa. Szkolenie składało się z dwóch bloków zagadnieniowych tj. strzelania oraz doskonalenia techniki kierowania samochodem. Pierwszy z bloków realizowany był na Strzelnicy PZŁ w miejscowości Krzywiń natomiast drugi Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Akademia Kierowcy w miejscowości Międzychód k. Dolska. Szkolenie miało na celu doskonalenie współpracy w zakresie konwojowania wartości pieniężnych oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych. W trakcie szkolenia odbyły się pokazy współdziałania Policji i funkcjonariuszy Straży Bankowej, które obserwowali zaproszeni goście między innymi Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster.  

Praca w Policji