Odprawa roczna Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Odprawa roczna Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu

W dniu 19.01.2017r., w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Hejmowskiego odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu w roku 2016.

W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, zaproszeni przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz osoby współpracujące bezpośrednio w wydziałem.
 

W trakcie odprawy Z-cy Naczelnika Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu przedstawili prezentacje z realizowanych zadań służbowych oraz przedsięwzięć przez policjantów wydziału w 2016 roku.

Następnie Naczelnik wydziału skazał kierunki realizacji zadań służbowych na rok 2017.

W dalszej części odprawy głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, który dokonał oceny i podsuwania zadań wykonywanych przez wydział oraz wskazał kierunki i priorytety działań określonych przez Komendanta Głównego Policji na rok 2017.

W trakcie odprawy zostały wręczone przez Z-cę Komendanta oraz Naczelnika Wydziału podziękowania dla Prezesa Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce Roberta Kubickiego oraz Wiceprezesa Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto Łukasza Kalawskiego za współprace oraz wsparcie w zakresie doposażenia Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko- Pirotechnicznego Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu w plecaki rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Wyposażenie tej grupy w sprzęt było także inicjatywą kierownictwa Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda, mających na celu podniesienie stanu bezpieczeństwa w budynkach sądowo-prokuratorskich.

Odprawa była również okazją do podziękowania za wieloletnią współpracę z mjr. Józefem Telegą z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, który przeszedł w stan spoczynku. Z rąk Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Romana Kustera otrzymał pamiątkowy upominek.

Praca w Policji