KWP - Podpisane porozumienie z Narodowym Bankiem Polskim - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP - Podpisane porozumienie z Narodowym Bankiem Polskim

IMG 2197Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski podpisał 26 marca br. z Dyrektorem Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu Waldemarem Szostakiem oraz Zastępcą Dyrektora Oddziału Okręgowego Romanem Dutkiewiczem porozumienie o współpracy między Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, a Narodowym Bankiem Polskim – Oddziałem Okręgowym w Poznaniu.


Współpraca między oboma podmiotami dotyczyć będzie opracowania i wdrożenia programu doskonalenia zawodowego policjantów oraz straży bankowej w zakresie metod ochrony transportów wartości pieniężnych. Ustalane i dyskutowane będą również zasady współdziałania w tym zakresie.

Strony porozumienia deklarują zamiar organizacji wspólnych szkoleń dla policjantów z Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Straży Bankowej Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu.

Aby w satysfakcjonujący sposób realizować cele porozumienia zostanie powołany zespół roboczy złożony z przedstawicieli każdej ze stron, który opracuje program i będzie koordynował wspólne działania szkoleniowe.