"WAŻNE ŻYCIE LUDZKIE I BEZPIECZEŃSTWO" - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

"WAŻNE ŻYCIE LUDZKIE I BEZPIECZEŃSTWO"

DSC 0149W Wydziale Konwojowym KWP w Poznaniu rozpoczął się cykl szkoleń w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego lokalnego w miejscu pełnienia służby, którego celem jest:

•          podniesienie wiedzy i umiejętności podczas udzielania pierwszej pomocy,
•          właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych,
•          współpracy i współdziałania w trakcie realizacji zadań służby konwojowej,
•          uświadamiania znaczenia praw człowieka.

 

                        Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych funkcjonariuszy. Cykl ten obejmuje wszystkie komórki Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu umiejscowione na terenie garnizonu wielkopolskiego. W zajęciach uczestniczą wszyscy policjanci i pracownicy łącznie z kadrą kierowniczą tego wydziału.