Aktualności

KWP – Obchody Narodowego Święta Niepodległości i Święta Służby Cywilnej - video

Obraz 315 800x533Dzisiaj w poznańskiej Arenie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości połączona z obchodami Święta Służby Cywilnej. W trakcie uroczystości policjantom i pracownikom Policji wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych oraz wyróżnienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. 68 nowych przyjętych do służby policjantów wypowiedziało słowa roty ślubowania.


10 listopada w Hali Arena w Poznaniu miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz Święta Służby Cywilnej. Udział w niej wzięli zaproszeni goście oraz policjanci i pracownicy Policji – przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego.

Obchody rozpoczęły się punktualnie o godzinie 12.00. Pierwszym ich punktem było uroczyste ślubowanie 68. przyjętych w szeregi wielkopolskiej Policji funkcjonariuszy. Z Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu ślubowanie złożyło 4 nowo przyjętych policjantów. Po ślubowanie przystąpiono do uroczystego wręczenia policjantom i pracownikom Policji odznaczeń państwowych i resortowych, nagród oraz wyróżnień.

Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek wspólnie z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu insp. Rafałem Batkowskim wręczyli policjantom jeden srebrny i siedem brązowych „Krzyży Zasługi”. Z kolei medalami „Za Długoletnią Służbę” oznaczono łącznie 77 policjantów i pracowników Policji. Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymało 50. policjantów.

Z Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu odznaczenia i medale otrzymali:

podinsp. Tomasz Przybylski - złota odznaka zasłużony policjant.
podkom. Sławomir Bojarski - złota odznaka zasłużony policjant.
mł. asp. Mirosław Turowski - srebrna odznaka zasłużony policjant
asp. szt. Aneta Kubicka - srebrny medal za długoletnią służbę
asp. szt. Marek Polaczek - srebrny medal za długoletnią służbę
mł. asp. Stanisław Jóskowiak - złoty medal za długoletnią służbę

Szef wielkopolskich policjantów insp. Rafał Batkowski za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych nagrodził pracowników Policji. Za bardzo dobrą służbę i pracę społeczną wyróżnił także członków związku zawodowego policjantów i pracowników policji. W towarzystwie podinsp. Andrzej Szarego przewodniczącego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego wręczono także Odznaki Honorowe przyznane przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Szczególna chwilą było wręczenie aktu mianowania na wyższy stopień policyjny. Tomasz Zawada w uznaniu postawy w służbie, jak i realizacji obowiązków na misjach pokojowych w ramach polskiego kontyngentu policyjnego Minister Spraw Wewnętrznych mianował go na stopień podinspektora Policji.

Uroczysta zbiórka była także okazją do podziękowania wielu osobom wspierającym Policje w jej działaniach. Na wniosek Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu Minister Spraw Wewnętrznych za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, Medal za Zasługi dla Policji nadał: Staroście Wągrowieckiemu Michałowi Piechockiemu, Prokuratorowi Okręgowemu Krzysztofowi Grześkowiakowi, Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Grzegorzowi Potrzebowskiemu, Specjaliście Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu kpt. Józefowi Telega, Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Maciejowi Bratborskiemu, Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie Danucie Butka-Filipczak, Staroście Złotowskiemu Ryszardowi Goławskiemu, Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowie Józefowi Kubiakowi, Staroście Wolsztyńskiemu Ryszardowi Kurpiowi, Prokuratorowi Okręgowemu w Koninie Markowi Leweckiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin Januszowi Piechockiemu.

Całą uroczystość uświetniła orkiestra dęta z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.{flvremote}/biblioteka/filmy4/96rocznica.flv{/flvremote}