Poznań - Odprawa służbowa Wydziału Konwojowego - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Poznań - Odprawa służbowa Wydziału Konwojowego

427 czerwca 2014 roku w bloku szkolnym przy ul. Taborowej w Poznaniu odbyła się odprawa podsumowująca efekty pracy Wydziału Konwojowego w I półroczu br. Wziął w niej udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podinsp. Rafał Kozłowski oraz kierownicy komórek organizacyjnych Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu.


Na wstępie odprawy Naczelnik Wydziału Konwojowego mł. insp. Rafał Pastusiak omówił zrealizowane przedsięwzięcia, a także wskazał najważniejsze kierunki działania. Następnie do zaprezentowanej oceny odniósł się Komendant Kozłowski podkreślając jej najistotniejsze elementy. Zwrócił też uwagę na obszary wymagające szczególnej uwagi w II półroczu.

W dalszej części odprawy omówiono przebieg wydarzeń nadzwyczajnych, do których doszło w konwojach i doprowadzeniach oraz pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia na terenie woj. wielkopolskiego, w okresie od 01.01.2014r. do 31.05.2014r. Uczestnikom zaprezentowano również materiały dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych, które miały miejsce w konwojach i doprowadzeniach na terenie kraju.