KWP – Szkolenie z zakresu konwojowania i doprowadzania osób - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP – Szkolenie z zakresu konwojowania i doprowadzania osób

Obraz 479Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 28 maja zorganizował szkolenie dla Naczelników Wydziałów Prewencji Komend Miejskich i Powiatowych Policji województwa wielkopolskiego. Przedmiotem szkolenia było konwojowanie i doprowadzanie osób, jak również doprowadzanie w celu wytrzeźwienia. Policjanci omówili m.in. nowelizacje przepisów – w tym także w zakresie ochrony praw człowieka, przeanalizowali sytuacje nadzwyczajne i zagadnienia dotyczące dokumentowania.


28 maja br. Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przeprowadził szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego policjantów, w którym uczestniczyli Naczelnicy Wydziałów Prewencji Komend Miejskich i Powiatowych Policji województwa wielkopolskiego. W trakcie szkolenia omówiono nowelizację przepisów dotyczących konwojowania i doprowadzania osób, pomieszczeń dla osób zatrzymanych oraz doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Przeanalizowano wydarzenia nadzwyczajne do których może dojść podczas konwojowania lub w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Policjanci poruszyli także kwestie związane z dokumentowaniem czynności wykonanych z nieletnimi umieszczonymi w Policyjnej Izbie Dziecka.

Ekspert Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu nadkom. Remigiusz Frątczak omówił zagadnienia dotyczące wyposażenia i stanu technicznego pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Ponadto przedstawiciel Pełnomocnika Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka podinsp. Dariusz Giersz przedstawił kwestię przestrzegania praw człowieka podczas realizacji zadań służbowych związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.

W szkoleniu uczestniczył Sędzia Sądu Okręgowego Piotr Hejduk Przewodniczący Wydziału V Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Poznaniu, który omówił tematy dotyczące funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia na bazie protokołów z przeprowadzanych czynności kontrolnych sędziów penitencjarnych. Na szkoleniu obecni byli również specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, tj. kpt. Józef Telega oraz kpt. Robert Nawrot, którzy zaprezentowali uczestnikom zagadnienia dotyczące dokumentacji związanej z osadzeniem osoby w jednostce penitencjarnej.