Aktualności

Wspólne szkolenie policjantów Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu z grupami konwojowymi Straży Bankowej Narodowego Banku Polskiego

IMG 0333W dniach 27 - 29 maja 2014 roku na terenie obiektów 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiego specjalistycznego szkolenia Grup Konwojowych Narodowego Banku Polskiego, mająca na celu udoskonalenie współdziałania policjantów Wydziałów Konwojowych ze Strażą Bankową NBP w zakresie konwojowania wartości pieniężnych. Podczas zajęć przeprowadzono różne warianty postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych, mogących wystąpić podczas realizacji konwoju.


W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze Policji z Wydziału Konwojowego KWP  w  Poznaniu i  KSP w  Warszawie oraz  Straż Bankowa z Oddziałów Okręgowych NBP: w Poznaniu, Rzeszowie, Katowicach, Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.

Powyższe działania zostały poprzedzone przeprowadzonym szkoleniem w dniu 23 maja 2014 roku, na terenie poligonu wojskowego w Biedrusku dla policjantów Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu ze Strażą Bankową NBP Oddziału Okręgowego w Poznaniu w zakresie konwojowania wartości pieniężnych. Podczas zajęć prowadzonych przez instruktorów z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu, przećwiczono różne warianty postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych mogących zdarzyć się podczas realizacji konwoju.