Aktualności

Mistrzostwa Polski Wydziałów Konwojowych Policji w Piłce Nożnej Halowej „KONWÓJ – CUP 2014”

konwoj-puchar-cup

Mistrzostwa Polski Wydziałów Konwojowych Policji

w Piłce Nożnej Halowej

„KONWÓJ – CUP 2014”

Grodzisk Wlkp. 21 – 23 marca 2014 r.

 konwoj-cup2014


R E G U L A M I N  U C Z E S N I C T W A


 

1.    ORGANIZATOR;

Wydział Konwojowy KWP w Poznaniu,

ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego,

ZT NSZZ Policjantów WK,

Starosta Grodziski,

Burmistrz Grodziska Wlkp.,

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wlkp.

2.   Celem turnieju jest popularyzacja sportu, w szczególności piłki nożnej, a także zacieśnienie kontaktów, wymiana doświadczeń oraz integracja między startującymi reprezentacjami. 

3.   TERMIN I MIEJSCE IMPREZY;

Turniej odbędzie się w dniach 22-23 marca 2014 r. w Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Żwirki i Wigury 2A Grodzisk Wlkp., tel. 61444 01 12

4.   Uczestnictwo:

W mistrzostwach mogą uczestniczyć 10 osobowe zespoły składające się z policjantów i pracowników etatowych Wydziałów Konwojowych reprezentujących: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, KSP i Komendy Wojewódzkiej Policji.

5.   Przepisy:

Obowiązują przepisy FIFA dla piłki nożnej halowej, oprócz czasu gry i wymiarów boiska. Gra bramkarz + 4 zawodników (do 5 zawodników rezerwowych). Drużyna przystępująca do meczu musi minimum liczyć 4 zawodników. Nie ma ograniczenia co do ilości zmian zawodników w trakcie meczu. Można dokonywać zmiany powrotne. Zmiany zawodników następują w strefie zmian.

Losowanie grup w sobotę o godz. 8.30 w pomieszczeniu dyrektora hali  w obecności sędziów i kierowników drużyny lub kapitanów drużyny.

Drużyny zostaną podzielone na grupy. Spotkania w rozgrywkach grupowych systemem każdy z każdym. Do dalszej fazy awansują po dwie najlepsze drużyny z grupy (zakładane są cztery grupy do pięciu zespołów). W dniu 23.03.2014 r zwycięscy z grup systemem pucharowym zagrają o półfinał. Wygrani zagrają o miejsca od I-IV a przegrani o miejsca od V-VIII.

6.   Sprzęt Sportowy:

Wszystkie drużyny obowiązuje posiadanie w trakcie rozgrywek:

- obuwia sportowego z płaską powierzchnią koloru jasnego,

- komplet strojów z numerami,

- opaski kapitana drużyny,

6. UBEZPIECZENIE:

Ubezpieczenia drużyny dokonuje delegujący i odpowiada za zdolność zawodników do gry w piłkę nożną, badania zawodników lub oświadczenia zawodników (ważne badania profilaktyczne). Drużyny biorące udział w Turnieju w przypadku chęci zawarcia ubezpieczenia na czas turnieju mogą to zrobić we własnym zakresie i na własny koszt.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wypadków w czasie gry.

7. NAGRODY;

Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary i dyplomy, a zawodnicy tych drużyn otrzymają pamiątkowe medale. Najlepszy strzelec, zawodnik i bramkarz  zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

8. ZGŁOSZENIA;

 

a). Zgłoszenie do turnieju do 20 lutego 2014 r. na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres

tomasz.paluszkiewicz@po.policja.gov.pl

 

b). Koszty noclegów i wyżywienia pokrywają jednostki organizacyjne policji delegujące uczestników lub sami uczestnicy.

 

c). Warunkiem uczestnictwa jest wpisowe do turnieju w wysokości 200 zł. od drużyny 10 osób, przekazane na konto nr 541090 1362 0000 0000 3602 448 ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego z dopiskiem „ Partycypacja w kosztach Mistrzostw Polski w piłce nożnej halowej „Konwój-CUP 2014” w terminie do 01.03.2014 r.

 

d). Dodatkowe informacje można uzyskać  u podinsp. Tomasza Paluszkiewicza tel. służbowy 72 135-70, tel. Kom. 726250555

 

e). Zakwaterowanie

- Hotel „Behapowiec” 62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Nowa 27, Motel XXI Wieku Grodzisk Wlkp. ul. Poznańska 38b. Organizacja pobytu przez hotel „Behapowiec” tel. 61 4421139, fax 61 4421246, NIP 788-123-16-24, REGON 300118927.

Całkowity koszt pobytu wynosi 280 zł w tym: dwa noclegi + wyżywienie (sobota śniadanie, obiad i kolacja – niedziela śniadanie i obiad)
– rozliczany w ramach delegacji służbowej.  
 

Szczegółowy regulamin rozgrywek zostanie przesłany do Państwa po terminie zgłoszeń drużyn i zostanie umieszczony na stronie internetowej Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu.P R O G R A M


 

21.03.2014 r.

DZIEŃ PIERWSZY

1.     Przyjazd uczestników turnieju do Grodziska Wlkp. (do godz. 20.00)

2.    Zakwaterowanie:

· hotel „Behapowiec” Grodzisk Wlkp. ul. Nowa 27

· Motel XXI Wieku” Grodzisk Wlkp. ul. Poznańska 38b

 


22.03.2014 r.

DZIEŃ DRUGI

godz. 8.30 Grodziska Hala Sportowa, Grodzisk Wlkp. ul Żwirki i Wigury 2A

Odprawa z Kierownikami Drużyn (omówienie kwestii organizacyjnych) i losowanie grup.

 

godz. 9.00

      Uroczyste otwarcie Mistrzostw przy udziale zaproszonych gości.

      - rozpoczęcie zgodnie z odrębnym scenariuszem

      godz. 9.30

      Rozpoczęcie rozgrywek grupowych

      godz. 18.00

      Zakończenie rozgrywek w grupach

     godz. 19.00

      Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości

      w hotelu „Behapowiec” Grodzisk Wlkp. ul. Nowa 27.

 
 

23.03.2014 r.

DZIEŃ TRZECI

godz. 9.00

Rozpoczęcie rozgrywek ćwierćfinałowych i półfinałowych - hala sportowa Grodzisk Wlkp. ul Żwirki i Wigury 2A

godz. 11.30

Rozpoczęcie rozgrywek finałowych - hala sportowa Grodzisk Wlkp. ul Żwirki i Wigury 2A

godz. 12.30

Uroczyste zakończenie turnieju na terenie Grodziskiej Hali Sportowej. Wręczenie pucharów, medali, dyplomów i nagród

godz. 13.30

Powrót uczestników do jednostek.

 

                                               ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY

                                                      ORGANIZATORZY