Narada szkoleniowa - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Narada szkoleniowa

DSC 0247W dniu 19 listopada 2013 r. odbyła się narada szkoleniowa zorganizowana przez Wydział Konwojowy KWP w Poznaniu przy współpracy z Wydziałami Kontroli, Prewencji, Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu oraz Oddziałem Prewencji Policji w Poznaniu.

Naradę zorganizowano dla przedstawicieli Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. wielkopolskiego, nadzorujących bezpośrednio problematykę prewencyjną. W jej trakcie omówiono nowelizację przepisów dotyczących konwojowania i doprowadzania osób oraz wydarzenia nadzwyczajne zaistniałe podczas realizacji tego typu przedsięwzięć, a także w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia, w bieżącym roku. Omówiono również uwagi dotyczące funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia na bazie protokołów z przeprowadzanych czynności kontrolnych sędziów penitencjarnych oraz pracowników Krajowego Mechanizmu Prewencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, a także dokumentację z czynności wykonywanych z nieletnimi umieszczonymi w Policyjnej Izbie Dziecka. Poruszono też problemy wyposażenia i stanu technicznego pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia na terenie garnizonu wielkopolskiego oraz zmiany w prawie wykroczeń.