Szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego

6W dniu 30.08.2013 r., na terenie OPP w Poznaniu odbyło się szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego w miejscu pełnienia służby dla funkcjonariuszy komórek miejscowych i zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu. Podczas zajęć policjanci doskonalili umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pogłębiali wiedzę z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego i dokumentowania przebiegu służby.

Uczestnikom zaprezentowano również system monitoringu zainstalowany w jednym  z pierwszych radiowozów marki Fiat Ducato typu mała „więźniarka”, umożliwiający sprawowanie stałego nadzoru nad osobą konwojowaną. Realizacja tego projektu mogła zostać rozpoczęta dzięki inicjatywie i staraniom Kierownictwa Wielkopolskiej Policji oraz Naczelników Wydziałów: Konwojowego i Transportu KWP w Poznaniu.