Aktualności

Odprawa połączona z doskonaleniem zawodowym policjantów Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu

1W dniu 3 czerwca 2013 roku odbyła się odprawa kadry kierowniczej z policjantami Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu, połączona z doskonaleniem zawodowym.

Podczas odprawy wręczono policjantom wyróżniającym się w służbie Rozkazy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o mianowaniu i powierzeniu obowiązków na wyższych stanowiskach służbowych. Natomiast doskonalenie zawodowe obejmowało m.in. problematykę dotyczącą: wydarzeń nadzwyczajnych w konwojach i doprowadzeniach, nowych przepisów dotyczących środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej, regulaminu musztry policyjnej, wykorzystania sprzętu transportowego oraz przestrzegania dyscypliny służbowej w Wydziale Konwojowym KWP w Poznaniu.