Aktualności

Odprawa oraz doskonalenie zawodowe policjantów Wydziału Konwojowego

dsc 0019W dniu 29.03.2013 r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyróżnił nagrodą pieniężną za wzorowe wykonywanie zadań służbowych asp. Macieja Trojanka oraz mianował z dniem 01 kwietnia 2013 r. dziesięciu funkcjonariuszy na stanowiska referentów. Ponadto tego samego dnia w bloku szkolnym oraz na sali gimnastycznej odbyło się doskonalenie zawodowe dla policjantów wydziału.

Ciekawym elementem utrwalania i poszerzania umiejętności zawodowych było przybliżenie problematyki związanej z przestrzeganiem zasad i przepisów ruchu drogowego. Policjanci doskonalili również swoje umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji policyjnych,kładąc  szczególny nacisk na bezpieczne posługiwanie się kajdankami.

Bardzo interesującym punktem szkolenia wydatnie podnoszącym poziom wiedzy (zwłaszcza najmłodszych stażem policjantów), było zaprezentowanie  przez podinsp. Jarosława Szemerluka zbiorów muzealnych znajdujących się w Izbie Tradycji i Historii Policji KWP w Poznaniu.