Odprawa podsumowująca realizację zadań w 2012 roku - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Odprawa podsumowująca realizację zadań w 2012 roku

DSC 0018W dniu 5 lutego 2013 roku w Wydziale Konwojowym odbyła się odprawa podsumowująca realizację zadań w roku 2012 przez policjantów Wydziału Konwojowego.

W odprawie uczestniczył Pierwszy Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Zbigniew Hultajski.

Odprawę rozpoczął Naczelnik Wydziału mł. insp. Rafał Pastusiak, który przedstawił efekty pracy wydziału, omówił zrealizowane przedsięwzięcia a także wskazał najważniejsze kierunki działania.

Pan I Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podsumowując pracę wydziału podziękował i pozytywnie ocenił wkład policjantów i pracowników. Zwrócił uwagę na obszary wymagające szczególnej uwagi w roku 2013.

Miłym akcentem odbywającej się odprawy był fakt mianowania pięciu policjantów z dniem 1 lutego 2013 r. przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Krzysztofa Jarosza na stanowiska kierowników oraz powierzenia trzem kolejnym policjantom obowiązków kierowników komórek  organizacyjnych Wydziału Konwojowego.
Tego samego dnia po odprawie odbyło się szkolenie funkcjonariuszy Wydziału Konwojowego przeprowadzone przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Praw Człowieka Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, podczas którego poruszono nie tylko prawa człowieka ale również mocno została zaakcentowana konieczność bezwzględnego przestrzegania zasad etyki zawodowej przez policjantów oraz konsekwencje wynikające z naruszeń obowiązujących norm.

DSC 0018
DSC 0024
DSC 0030