Porozumienie z NBP Oddziałem Okręgowym w Poznaniu - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Porozumienie z NBP Oddziałem Okręgowym w Poznaniu

nb1W siedzibie Policji przy ulicy Kochanowskiego 2a w Poznaniu podpisano porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim – Oddziałem Okręgowym w Poznaniu a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Porozumienie dotyczy inicjowania działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa transportów wartości pieniężnych.

 Porozumienie podpisano w piątek o godzinie 9.00 w Poznaniu. Stronami porozumienia są: Narodowy Bank Polski – Oddział Okręgowy w Poznaniu i Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Dokument o współpracy między dwoma podmiotami podpisany został przez reprezentantów instytucji: Waldemara Szostaka Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Poznaniu, Romana Dutkiewicza Zastępcę Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Poznaniu i insp. Krzysztofa Jarosza Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

nb1
Zawarte porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy stronami w zakresie inicjowania działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa transportów wartości pieniężnych, która odbywać się będzie poprzez:
- opracowanie i wdrożenie do realizacji programu doskonalenia zawodowego policjantów oraz straży bankowej w zakresie metod ochrony transportów wartości pieniężnych, a także zasad współdziałania w tym zakresie;
- organizację wspólnych szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego dla policjantów Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Straży Bankowej Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu.