Aktualności

Wizyta Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Sądzie Okręgowym w Poznaniu

28102011621 816x458Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Krzysztof  Jarosz na zaproszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu wizytował najbezpieczniejszą salę rozpraw w tym sądzie. Gospodarzem spotkania byli Wiceprezesi Sądu Okręgowego Panowie - Maciej Agaciński i Mieczysław Małecki oraz Dyrektor Sądu Okręgowego Pan Jarosław Kaczmarek.

Z ramienia Wydziału Konwojowego w spotkaniu uczestniczyli podinsp. Roman Kuster oraz nadkom. Tomasz Przybylski. Sala rozpraw, która została zmodernizowana spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa i jest w pełni przystosowana do przeprowadzania rozpraw z udziałem zorganizowanych grup przestępczych, świadków koronnych oraz osób wymagających szczególnego nadzoru. Jest to jedyna taka sala w Polsce. Na sali zostały zamontowane wysokiej klasy szyby oraz drzwi kuloodporne. Ponadto została wydzielona specjalna „klatka” umożliwiająca odizolowanie osób szczególnie niebezpiecznych od pozostałych uczestników postępowania.
 
W budynku sądu umiejscowione są również bezpieczne pomieszczenia dla osób konwojowanych i korytarze pozwalające na ich odizolowanie od osób postronnych. Powyższe elementy wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa w budynku sądu oraz podniesienie komfortu pracy funkcjonariuszy Policji realizujących doprowadzenia i konwoje na terenie sądu, co zostało pozytywnie ocenione przez wszystkich uczestników spotkania.

28102011624 816x458