Przewóz kontenerów zrealizowany dzięki pomocy strażaków! - Transport - Policja Wielkopolska

Przewóz kontenerów zrealizowany dzięki pomocy strażaków!

Na przełomie marca i kwietna br. pracownicy Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu stanęli przed trudnym wyzwaniem. Okazał się nim przewóz dziesięciu sporych wielkości kontenerów. Pomieszczenia, będące pozostałością po siedzibie komisariatu wodnego zostały szybko i sprawnie przetransportowane. Byłoby to niemożliwe bez wsparcia Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Poznaniu!

Pracownicy Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na przełomie marca i kwietnia br. realizowali transport pomieszczeń biurowych po starym Komisariacie Wodnym. Do przewozu było 10 kontenerów z płyty obornickiej, które przygotowali do transportu pracownicy wydziału. Przy załadunku i wyładunku pomagali koledzy ze Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Poznaniu, którzy przy pomocy wysokospecjalistycznego sprzętu i swojej wiedzy spowodowali, że za i wyładunek przebiegał bardzo sprawnie i bezpiecznie. Kontenery stanęły w wyznaczonym miejscu na terenie wydziału transportu i posłużą do celów magazynowych.

Również przy pomocy strażaków zdjęto i zamontowano przekładnie główną i silnik w śmigłowcu poznańskiej Policji.

Po wykonaniu zadania z wykorzystaniem sprzętu pożarniczego strażacy zademonstrowali możliwości jakie posiada ich pojazd.

Kierowcy Wydziału Transportu wykonują również przewozy towarów „ dziwnych”, jak np. starą przyczepę do transportu wody czy zniszczony samoładowacz z terenu byłego Ośrodka Wypoczynkowego w Kiekrzu.

Wydział Transportu KWP w Poznaniu