KWP w Poznaniu zamontowała kamery w swoich radiowozach. Na razie w 38 samochodach


006To pilotażowy program w skali całego kraju. Pomysł zamontowania urządzeń rejestrujących obraz przed i za radiowozem powstał w ubiegłym roku. Wtedy tez wygospodarowaliśmy środki na ten cel. Podjęliśmy wyzwanie i kupiliśmy sprzęt, który zamontowaliśmy w 38 radiowozach. System zaczął pracę w lutym br. Radiowozy z kamerami jeżdżą m.in. w: Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu, Wydziale Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu orz pojedyncze w podległych komisariatach, także powiatu poznańskiego.