GRUDZIEŃ 2016 - Statystyka - Policja Wielkopolska

Statystyka

GRUDZIEŃ 2016

PRZYCZYNY  ZDARZEŃ  DROGOWYCH

            Najczęstsze przyczyny zdarzeń na ogólną liczbę 3.540 to:
ze strony kierujących m.in:
·         niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 678 zdarzeń,
·         nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 597 zdarzeń,
·         niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 488 zdarzeń,

ze strony pieszych m.in.:
·         nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 24 zdarzenia,
·         przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 8 zdarzeń
·         Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle –8 zdarzeń.


NIETRZEŹWI KIEROWCY

  W październiku br. policjanci ruchu drogowego ujawnili na terenie województwa 378 nietrzeźwych kierujących pojazdami, w tym 215 przestępstw  z art. 178a § 1 kk.
Ponadto nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego byli sprawcami łącznie 49 wypadków i kolizji drogowych.

 


Dane na 09.01.2017r.