Kolejna, już XXV, odsłona Turnieju Par Patrolowych - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Kolejna, już XXV, odsłona Turnieju Par Patrolowych

Data publikacji 12.06.2018

Już jutro wielkopolscy policjanci służby patrolowo-interwencyjnej po raz kolejny przystąpią do rywalizacji na szczeblu wojewódzkim o miano najlepszych funkcjonariuszy, z największej formacji Policji jaką jest służba prewencyjna. Jest to służba kojarzona nie przez przypadek z umundurowanym patrolem pieszym lub zmotoryzowanym, którego podstawowym zadaniem jest szybka i skuteczna interwencja we wszelkich sytuacjach mających wpływ na zakłócanie ładu i porządku publicznego.

Na terenie obiektu KWP w Poznaniu przy ul. Taborowej w Poznaniu, a także na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego Lizawka w Poznaniu rozegrane zostaną wojewódzkie eliminacje do XXV Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych Patrol Roku 2018. Zgodnie z długoletnią tradycją zawody swym honorowym patronatem objął Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Zwycięzcy tegorocznych eliminacji wojewódzkich podobnie jak w latach ubiegłych dostąpią zaszczytu reprezentowania wielkopolskiego garnizonu Policji w ogólnopolskim finale zawodów, rozgrywanym tradycyjnie już jesienią w Szkole Policji w Słupsku.