KWP - Wielkopolska jest przygotowana do ferii - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP - Wielkopolska jest przygotowana do ferii

Data publikacji 08.02.2018

W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się dzisiaj konferencja prasowa z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej Policji i Rady Rodziny. W jej trakcie omówiono przygotowania funkcjonariuszy i instytucji publicznych do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w trakcie ferii zimowych. Podsumowano również działanie programu „Aktywna tablica” w naszym województwie.

Wicewojewoda Marlena Maląg wskazała na duże powodzenie programu „Aktywna tablica” w Wielkopolsce. Zgodnie z założeniami, organy prowadzące szkoły podstawowe mogły wnioskować o otrzymanie dofinansowania na zakup multimedialnych form pomocy dydaktycznej, między innymi interaktywnej tablicy, projektora, bądź monitora dotykowego o dużej przekątnej ekranu. – Tylko w 2017 roku wielkopolskie szkoły otrzymały ponad 8,3 miliona złotych. Środki trafiły do 602 placówek – podkreślała Marlena Maląg. O sukcesie programu mówił również wicekurator oświaty Zbigniew Talaga. – Cieszy nas fakt, że liczba składanych wniosków była proporcjonalna do liczby uczniów z danych regionów. Warto więc organizować konferencje i spotkania oraz zachęcać do udziału w programie – mówił kurator.

Od przyszłego tygodnia w Wielkopolsce rozpoczynają się ferie zimowe. Wielkopolski kurator oświaty corocznie wykonuje w tym czasie kontrole wybranych miejsc wypoczynku zgłoszonego i odbywającego się na terenie województwa. Obowiązek zgłoszenia wypoczynku do ogólnopolskiej bazy prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej spoczywa na organizatorze, który musi także zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Dostęp do bazy ma charakter otwarty, dlatego może do niej zajrzeć również opiekun dziecka. W trakcie konferencji przypomniano, że rodzic przed wyjazdem pociechy na zimowy odpoczynek może również sprawdzić czy organizator wypoczynku nie znajduje się w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster zapewniał, że funkcjonariusze są przygotowani do pełnienia nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów. – Na stronach wszystkich jednostek policji jest umieszczony wykaz punktów kontroli autokarów. Rodzice znajdą tam informację o kontakcie z konkretną komendą, dzięki czemu mogą zgłosić potrzebę kontroli pojazdu – przypominał komendant.

W trakcie konferencji ogłoszono rozpoczęcie konkursu „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”, którego organizatorem jest wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz doktorskiej na temat rodziny oraz warunków jej funkcjonowania w społeczeństwie.  Termin zgłaszania prac upływa 15 października 2018 roku. O głównych założeniach konkursu mówił prof. Michał Michalski, członek Rady Rodziny działającej przy wojewodzie wielkopolskim. - Dobrych, ciekawych i rzetelnych badań nigdy dosyć. Chcemy promować tę tematykę w środowisku naukowym – mówił profesor.

Tomasz Stube/MŚ