Działania profilaktyczne wobec walki z AIDS - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Działania profilaktyczne wobec walki z AIDS

Data publikacji 22.12.2017

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021, włączył się w realizację działań profilaktycznych, w ramach których przeprowadzono konkurs pn. „Nie daj szansy AIDS”.

Przy wsparciu WP KWP w Poznaniu z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zorganizowano akcję edukacyjno-informacyjną oraz konkurs pn. „Nie daj szansy AIDS”. Przedsięwzięcie skierowano do uczniów szkół ponadgimnazjalnych  z terenu województwa wielkopolskiego, gdzie poprzez spot, młodzież promowała profilaktykę rówieśniczą wobec AIDS. Konkurs odbywał się dwutorowo, tj.  na poziomie lokalnym, a następnie na etapie wojewódzkim. W dniu 22 listopada 2017r. w Multikinie przy
ul. Królowej Jadwigi 51 w Poznaniu odbyła się Gala podsumowująca działania, gdzie spośród najlepszych prac wybrano zwycięzców konkursu, wręczając nagrody.

Podczas Gali młodzież z Poznańskiej Grupy PaT zaprezentowała w całości napisaną i wyreżyserowaną przez siebie sztukę teatralną, pn. „Porzucona nadzieja”. Autorski spektakl opisuje wybory i poświęcenie młodych ludzi-sztuka porusza problem niebezpieczeństw związanych z HIV i AIDS.

Kontynuacją powyższych działań zrealizowanych także w związku ze Światowym Dniem AIDS obchodzonym 1 grudnia 2017r. była konferencja: „Bezpieczeństwo a Praktyka nie dajmy szansy AIDS”. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, insp. Roman Kuster w trakcie swojego wystąpienia podkreślił wagę działań i profilaktyki przeciw zakażeniom, podczas codziennej służby wszystkich policjantów. Konferencja odbyła się w dniu 29 listopada 2017r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Poznaniu z udziałem młodzieży z grupy PaT, klas o profilu mundurowym, funkcjonariuszy Policji z terenu garnizonu wielkopolskiego, straży pożarnej, straży granicznej oraz urzędu celnego. Podczas konferencji prelegenci oraz organizatorzy przekazali pakiet informacji, wiedzy, a także drukowanych materiałów w postaci informatorów przekazanych m. in. przez Krajowe Centrum ds. AIDS.