Senior w banku - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Senior w banku

Data publikacji 29.11.2017

Mając na względzie troskę o bezpieczeństwo seniorów, dążąc do wsparcia ich aktywności w przedmiotowym zakresie, Bank PKO BP SA wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu, zorganizował warsztaty dla osób starszych z zakresu bezpieczeństwa elektronicznego.

Skuteczne zapobieganie zachowaniom aspołecznym, w szczególności skierowanym przeciwko seniorom, jest istotnym obszarem działań profilaktycznych policjantów Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu. Występujące w życiu codziennym zagrożenia uzasadniają konieczność realizacji przedsięwzięć, które pozwalają efektywnie zapobiegać pojawianiu się negatywnych zjawisk dotykających tę grupę społeczną.

W związku z powyższym, przedstawiciele banku PKO BP  S.A. wspólnie z funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz pracowników Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przeprowadzili szkolenie dla seniorów korzystających z bankowości elektronicznej Zintensyfikowanie działania profilaktyczno-ostrzegawcze w formie warsztatów ukierunkowane były na zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych w sferze zarówno płatności elektronicznych jak i przeciwdziałania wszelkiego rodzaju wyłudzeniom.

Zwieńczeniem szkolenia była dystrybucja poradnika senioralnego, stanowiącego swego rodzaju „skondensowaną pigułkę” praktycznych porad prewencyjnych.