Aktualności

KWP - Promocja poradnika „Narkotyki, dopalacze – zło, które wciąga młodzież”.

Data publikacji 31.05.2017

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu wraz z Zakładem Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Sądem Okręgowym w Poznaniu zorganizowała konferencję promującą poradnik prewencyjny pt. „Narkotyki i dopalacze – zło, które wciąga młodzież”, którą honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.

30 maja br. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Narkotyki i dopalacze – zło, które wciąga młodzież”. Organizatorami przedsięwziecia byli: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu wraz z Zakładem Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Sądem Okręgowym w Poznaniu.

Celem przewodnim konferencji było przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej zjawiska narkomanii wśród dzieci i młodzieży, sposobów jego rozpoznawania i radzenia sobie z nim na terenie placówek oświatowych, a także w życiu codziennym zawartej w opracowanym przez specjalistów poradniku. Uczestnikami Konferencji byli m.in. dyrektorzy gimnazjów, nauczyciele, kuratorzy sądowi, policjanci zajmujący się problematyką nieletnich.

Idea stworzenia poradnika wzięła swój początek w maju 2015 roku, kiedy Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu wspólnie z Zakładem Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Sądem Okręgowym w Poznaniu zorganizowali konferencję pt. „Narkotyki, dopalacze – zło, które wciąga młodzież”. Ponieważ zarówno sama tematyka jak i samo przedsięwzięcie cieszyło się ogromną popularnością Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zaprosiła do współpracy prelegentów: dr Eryka Matuszkiewicza – lekarza toksykologa ze Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu, dr n. hum. Katarzynę Pawełek, Janusza Zimaka – Prezesa Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton, Justynę Piekarską – kuratora zawodowego Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce, Marka Duszyńskiego – Kierownika Oddziału Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, kom. Michała Królikowskiego i sierż. szt. Ewelinę Tanaś z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Krzysztofa Kaźmierowskiego – specjalistę psychoterapii uzależnień z Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Poznaniu a także podinsp. Marcina Wielgosza z Komendy Głównej Policji, celem utrwalenia w formie broszury wiedzy przekazanej w trakcie konferencji.

I oto jest! Poradnik zawierający źródło fachowych informacji dotyczących nie tylko samej definicji narkotyków czy tzw. dopalaczy ale też informacje jak postępować i gdzie szukać pomocy w przypadkach gdy spotkamy te substancje w życiu dzieci i młodzieży. Nie sposób nie wspomnieć o tym, że samo wydanie poradnika było możliwe dzięki dotacji finansowej przekazanej przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Ewelina Tanaś/ RKG

Pliki do pobrania

  • 1.35 MB
Praca w Policji