KWP - Kolejny „Dzień bezpieczeństwa” - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP - Kolejny „Dzień bezpieczeństwa”

Data publikacji 09.06.2017

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jeziorkach zorganizowała przedsięwzięcie edukacyjno – prewencyjne w zakresie przeciwdziałania zjawisku cyberprzemocy pod nazwą „Dzień bezpieczeństwa” w ramach projektu pt. „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”.

W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 60 uczniów klas czwartych piątych i szóstych. Problematykę cyberzagrożeń wśród dzieci i młodzieży przedstawił kom. Michał Królikowski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Rashel Talukder z Polskiej Platformy Bezpieczeństwa.

W trakcie zajęć poprowadzono tzw. „lekcję wychowawczą” na temat cyberzagrożeń, opowiadano o, przemocy rówieśniczej odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Ponadto przekazano wiedzę dotyczącą zjawiska cyberprzestępczości, sposobów jego rozpoznawania i radzenia sobie z nim w życiu codziennym

„Dni bezpieczeństwa” organizowane na terenie placówek oświatowych mają na celu przedstawienie ich uczestnikom jak wiele zalet ale też i niebezpieczeństw czyha na młodych ludzi korzystających z sieci Internet, poprzez wskazanie profilaktycznych rozwiązań - zapewnienie im bezpieczeństwa w sieci, pokazanie jak umiejętnie się po niej poruszać i jak postępować, aby nie stać się ofiarą czy też nie łamać prawa.

Wydział Prewencji KWP/ RKG

Praca w Policji