KWP - Kolejny „Dzień bezpieczeństwa” w wielkopolskiej szkole - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP - Kolejny „Dzień bezpieczeństwa” w wielkopolskiej szkole

Data publikacji 20.01.2017

W bieżącym tygodniu Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zorganizowała w Szkole Podstawowej nr 20 w Poznaniu kolejną odsłonę przedsięwzięcia edukacyjno – prewencyjnego pod hasłem Dzień bezpieczeństwa stanowiącego element szerszego projektu profilaktycznego realizowanego w ramach Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych w obszarze przeciwdziałania zjawisku cyberprzemocy.

Wzięło w nim udział ok. 90 uczniów klas szóstych. Przedsięwzięcie podzielone zostało na dwie części, w pierwszej – panelowej, problematykę cyberzagrożeń wśród dzieci i młodzieży przedstawili eksperci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Prezes Fundacji BZWBK S.A. im. Stefana Bryły. Policjanci poprowadzili tzw. „lekcję wychowawczą” na temat cyberzagrożeń, opowiadali o odpowiedzialności prawnej nieletnich, Natomiast Prezes Fundacji wprowadziła młodzież w tematykę zasad bezpiecznego bankowania. W części drugiej - odbyło się ogólne spotkanie podsumowujące przedsięwzięcie połączone z przedstawieniem profilaktycznym wolsztyńskiej grupy PaT pn. Homo mutus.

Łącząc doświadczenie, wiedzę, zasoby oraz chęci skutecznego wspierania młodzieży w podejmowaniu właściwych wyborów powstał projekt Dzień bezpieczeństwa mający na celu przedstawienie jej uczestnikom zalet, ale także i niebezpieczeństw, czyhających w sieciinternetowej.Podstawowym zadaniem jest wskazanie ryzykownych zachowań oraz profilaktycznych rozwiązań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w sieci wszystkimużytkownikom, także nieletnim. Przy tym duży nacisk położony jest także na możliwości łamania prawa w Internecie i odpowiedzialność jaka jest z tym związana.

Dzięki temu zjawisko cyberprzestępczości, sposobów jego rozpoznawania i radzenia sobie z nim w życiu codziennym nie jest tematem tabu. Przy tym duże znaczenie ma wskazywanie sposobów uświadamiania dzieciom i młodzieży zalet Internetu, ale też wad beztroskiego i nieodpowiedzialnego korzystania z sieci.

Praca w Policji