Sekcja Technik Audiowizualnych i Fotografii - Policja Wielkopolska

Sekcja Technik Audiowizualnych i Fotografii

Sekcja Technik Audiowizualnych i Fotografii

 

ZADANIA I ZAKRES BADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU

Sekcja Technik Audiowizualnych i Fotografii

sekcja- technik-audiowizualne

 

  • badania z zakresu dokumentowania przebiegu zdarzeń na podstawie zapisów wizualnych;
  • analiza zawartości zapisów wizualnych;
  • wykonywanie ekspertyz z zakresu maskowania wyglądu osób i przedmiotów występujących na zapisach wizualnych;
  • ujawnianie śladów i szczegółów metodami wizualnymi;
  • wykonywanie dokumentacji fotograficznej i filmowej z czynności procesowych;
  • wykonywanie dokumentacji fotograficznych czarno-białych, barwnych, a także w promieniach niewidzialnych (podczerwieni i UV), techniką makrofotografii i fotografii mikroskopowej;
  • obróbka materiałów fotograficznych dla jednostek Policji województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.