KWP - uczą się jak zostać policjantem - Aktywność i inicjatywy - Policja Wielkopolska

Aktywność i inicjatywy

KWP - uczą się jak zostać policjantem

laboW komendzie wojewódzkiej w Poznaniu, uczniowie dwóch klas Zespołu Szkół Handlowych, spotkali się z policjantami Laboratorium Kryminalistycznego i funkcjonariuszem zajmującym się przyjęciami kandydatów do pracy w Policji. Wizyta odbyła się w ramach podpisanej Umowy Partnerskiej przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Młodzież, która odwiedziła komendę, uczy się w klasach o profilu policyjnym. Uczniowie decydując się na taki kierunek nauki mają w planach w przyszłości również podjęcie pracy w Policji. Dlatego możliwość zapoznania się z codziennym funkcjonowaniem różnych formacji policyjnych jest bardzo przydatnym doświadczeniem i daje pełen obraz i przedsmak tego z czym mogą spotkać się młodzi ludzie, którzy zdecydują się służyć społeczeństwu.
Uczniowie wysłuchali nadkom. Janusza Lamenta z Laboratorium Kryminalistyki, który bardzo szeroko omawiał jedną z technik śledczych jaką jest daktyloskopia powszechnie stosowana przy ustalaniu tożsamości sprawców przestępstw.
Natomiast podkom. Krzysztof Witczak z Wydziału Kadr i Szkolenia, na co dzień zajmujący się przyjęciami kandydatów do pracy w Policji, omówił tą kwestię. Młodzież żywo zainteresowana zadawała wiele pytań.