Aktualności

KWP - Ogólnopolski konkurs dla policjantów oskarżycieli publicznych

Data publikacji 31.10.2019

Wzorem przeprowadzanych w Policji od kilkudziesięciu lat zawodów w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów służby prewencyjnej Komendant Główny Policji postanowił o przeprowadzeniu II. Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych obejmując go jednocześnie swoim patronatem.

Celem konkursu jest:

 • doskonalenie zawodowe związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych policjantów służby prewencyjnej, w tym poprzez sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności funkcjonariuszy pełniących funkcję oskarżyciela publicznego,
 • wyłonienie najwszechstronniejszego policjanta oskarżyciela publicznego, który potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności,
 • utrwalenie wśród policjantów przekonania, że działanie zgodne z przepisami prawa, w tym etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antykorupcyjnej i antydyskryminacyjnej może przyczynić się do pozytywnej społecznej oceny Policji,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji,
 • przybliżenie społeczeństwu problematyki służby policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego.

17 października 2018 roku w KWP  przy ul. Taborowej 22 w Poznaniu odbyły się eliminacje wojewódzkie II. Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych. Nad tym etapem konkursu patronat honorowy objął Niezależny Samorządny  Związek Zawodowy Policjantów województwa wielkopolskiego oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu.

Podczas ceremonii rozpoczęcia konkursu przedstawicielem był Radca Prawny Pan Grzegorz Lorych – Sekretarz Rady OIRP w Poznaniu, który podkreślił konieczność zwiększenia świadomości prawnej policjantów pełniących służbę na terenie wielkopolski poprzez promocję działań z zakresu materialnego i procesowego prawa wykroczeń.

W eliminacjach wojewódzkich konkursu udział wzięło 31 policjantów pełniących funkcje oskarżyciela publicznego w komendach miejskich/powiatowych oraz komisariatach Policji naszego województwa.

Finał wojewódzki konkursu obejmował pisemny test wiedzy obejmujący 50 pytań (trwający 50 minut) oraz konkurencję w zakresie umiejętności rozwiązywania 10 kazusów z materialnego prawa wykroczeń (40 minut).

Zwycięzcą konkursu został asp. Maciej Boczek z Komendy Powiatowej Policji w Turku. Na drugim miejscu uplasował się mł. asp. Przemysław Kuczyński z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, natomiast trzecie miejsce zdobyła sierż. szt. Anna Bruś z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Zwycięzca poza nagrodami zyskał również przywilej reprezentowania całego garnizonu wielkopolskiego w II. Ogólnopolskim Konkursie dla policjantów – oskarżycieli publicznych, który odbędzie w dniach 18-19 listopada 2019 roku się w  Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

31 października br. w Klubie Policyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom. W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka wraz z Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Romanem Kusterem, Dziekan OIRP w Poznaniu mec. Zbigniew Tur, praz Przewodniczący NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego podinsp. Andrzej Szary, a także przełożeni wyróżnionych policjantów.

 

 

Natalia Dziubała/PG

 • 1 #1
 • 1 #2
 • 1 #3
 • 1 #4
 • 1 #5
 • 1 #6
 • 1 #7
 • 1 #8
 • 1 #9