KWP – Szkolenie dla grup realizacyjnych - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP – Szkolenie dla grup realizacyjnych

Data publikacji 15.05.2019

Na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie odbyło się szkolenie dla policjantów z Nieetatowych Grup Realizacyjnych komend miejskich i powiatowych Policji województwa wielkopolskiego. Organizatorem szkolenia był Sztab Policji KWP w Poznaniu przy udziale Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu i Nieetatowego Zespołu ds. Negocjacji Policyjnych KWP w Poznaniu.

Policjanci z grup realizacyjnych, działając na szczeblu powiatu, wykonują zadania wymagające szczególnych umiejętności i wyposażenia. Uczestniczą w zabezpieczeniach realizowanych w formie akcji i operacji policyjnych o zasięgu wojewódzkim.  W codziennej służbie są kierowani do zatrzymywania niebezpiecznych przestępców. Wykonują zadania w warunkach szczególnych, gdzie w każdej chwili może zaistnieć konieczność użycia broni palnej. Często są pierwsi na miejscu zdarzenia i interweniują wobec sprawców sytuacji kryzysowej - osób z zaburzeniami psychicznymi czy depresją. Ich właściwe wyszkolenie jest gwarancją skuteczności i bezpieczeństwa.

W dniach od 6 do 10 maja 2019 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie policjanci uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanym szkoleniu. Głównym założeniem organizatora ćwiczeń było doskonalenie przez funkcjonariuszy już posiadanych umiejętności,  w tym sposobów zachowania się w sytuacjach ekstremalnych oraz w sytuacjach o podwyższonym stopniu stresu z wykorzystaniem broni palnej. Jednym z elementów szkolenia było podnoszenie sprawności fizycznej oraz sprawdzanie predyspozycji psychicznych do określonych zadań w specjalnie do tego przygotowanych obiektach.

Policjanci grup realizacyjnych muszą umieć szybko rozpoznać zagrożenie, zidentyfikować cel i podjąć decyzję adekwatną do sytuacji. Szybko zadecydować o użycia odpowiednich środków przymusu bezpośredniego.

Organizatorzy zadbali, aby policjanci podczas  szkolenia realizowali zadania w warunkach zbliżonych do realnych - w sytuacjach nietypowych, przy dużym obciążeniu stresem. Tak jak w codziennej służbie ćwiczenia wykonywali zespołowo, z uwzględnieniem różnych stopni trudności.

Dużą zaletą pracy zespołowej jest szybkie, sprawne i bezpieczne wykonanie zadania. Aby tak było konieczne są nie tylko duże umiejętności, ale także dobrze wykształcona komunikacja, zgranie zespołu, wzajemne zaufanie oraz wzajemna troska o bezpieczeństwo każdego policjanta w zespole.  Na te wszytkie elementy współpracy prowadzący szkolenie  instruktorzy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu, zwracali szczególną uwagę.

Podczas ćwiczeń organizatorzy przeprowadzili także symulację zdarzenia, podczas którego policjanci będący pierwsi na miejscu sytuacji kryzysowej doskonalili umiejętności nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmów z osobą w kryzysie. To zadanie  wykonywane było pod okiem Koordynatora Nieetatowego Zespołu ds. Negocjacji Policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Sztab Policji KWP w Poznaniu/IL

 

 • Policjant strzela do tarczy, w tle poligon
 • Policjanci odwróceni tyłem stoją w szeregu i wkładają broń do kabury
 • Policjanci w czarnym umundurowaniu ćwiczebnym stoją i patrzą się na dwóch instruktorów prowadzących szkolenie
 • Sześciu policjantów w czarnych mundurach ćwiczebnych z uzbrojeniem stoi pod ścianą budynku
 • Policjanci w czarnym umundurowaniu stoją tyłem i trzymają w dłoniach broń
 • Dwóch policjantów umundurowanych na czarno trzyma w dłoniach broń
 • Instruktor szkolenia tłumaczy coś dwum policjantom
 • Policjant strzela do tarczy
 • Trzech policjantów stoi tyłem, widać biały napis policja
 • Oznakowany radiowóz typu bus stoi na tle tarcz strzelniczych
 • Czterej policjanci skaczą przez przeszkody
 • Policjant uczestnik szkolenia przechodzi przez betonowy tunel
 • Policjant wychodzi ze studzienki kanalizacyjnej, nad nim stoi czterech uczestników szkolenia i instruktor
 • Obiekt szkoleniowy - budynki na tle lasu
 • Policjanci uczestnicy szkolenia stoją w szeregu i wkładają broń do kabur lub trzymają ją w ręce
 • Policjanci uczestnicy szkolenia skaczą przez przeszkody
 • Policjant strzela do tarczy z broni długiej
 • Policjant przeskakuje przez przeszkodę
 • Policjant przeskakuje przez przeszkodę