KWP - Dzień Bezpieczeństwa - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP - Dzień Bezpieczeństwa

Data publikacji 08.02.2019

W pierwszym tygodniu lutego br. w jednym z poznańskich Liceum Ogólnokształcących po raz kolejny odbył się „Dzień Bezpieczeństwa” regularnie organizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tym razem głównym tematem poruszanym przez prowadzących zajęcia był wszechobecny problem związany z posiadaniem, zażywaniem i udostępnianiem narkotyków i dopalaczy przez dzieci i młodzież.

Przedsięwzięcie odbyło się pod hasłem realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu programu o nazwie „Dopalacze niszczą życie”, który to jest częścią projektu „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”. Spotkanie zostało przeprowadzone przez ekspertów z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na zasadach tzw. lekcji wychowawczej o charakterze edukacyjno – profilaktycznym i wzięło w nim udział około stu uczniów z klas licealnych.

Funkcjonariusze szczegółowo omówili zagrożenia związane z zażywaniem substancji pochodzenia narkotycznego, przytaczając przy tym oparte na licznych badaniach, wypowiedzi lekarzy specjalistów z dziedziny toksykologii a także uświadomili młodzież o konsekwencjach prawnych posiadania i udostępniania substancji zabronionych jakimi są narkotyki i dopalacze.

Policjanci dużą uwagę poświęcili również profilaktyce rówieśniczej, chcąc pokazać młodzieży jak wielką rolę odgrywa ona w ich życiu, jak ważne jest bycie asertywnym, ale też jak sami uświadamiając swoich rówieśników, o zagrożenia wynikających z zażywania narkotyków i dopalaczy, mogą stać się bohaterami zapobiegając tragedii.

 

 

Andrzej Karpiński/PG

  • Dzień Bezpieczeństwa #1
  • Dzień Bezpieczeństwa #2
  • Dzień Bezpieczeństwa #3