KWP - Bezpieczne Ferie 2019 - Spotkanie z młodzieżą - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP - Bezpieczne Ferie 2019 - Spotkanie z młodzieżą

Data publikacji 11.01.2019

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży rozpoczynających w dniu 14 stycznia 2019 roku w Wielkopolsce ferie zimowe, policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu zorganizowali w dniu 11 stycznia działania profilaktyczne na lodowisku „Chwiałka” w Poznaniu. Do akcji włączyli się także pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zróbmy wszystko, aby ferie były okresem radości i zabawy, a nie czasem tragedii najmłodszych.

Mając na względzie uwrażliwienie dzieci na występujące w tym okresie zagrożenia, policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy współpracy z policjantami Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu oraz pracownikami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zorganizowali 11 stycznia 2019 roku na lodowisku „Chwiałka” w Poznaniu, działania profilaktyczne skierowane do  dzieci i młodzieży pn. „Bezpieczne ferie 2019”. Podczas spotkania promowano bezpieczne zachowania w sezonie zimowym zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w miejscach zorganizowanego wypoczynku.

Dzieci zapoznały się ze zgromadzonym przy lodowisku sprzętem policyjnym, w tym radiowozami, łodzią  policyjną, saniami lodowymi oraz quadem Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu.

Po obejrzeniu sprzętu, dzieci wraz z opiekunami zostały zaproszone przez organizatorów na lodowisko, gdzie  policjanci pokazali jak udzielić prawidłowo pierwszej pomocy przedmedycznej oraz omówili z dziećmi zasady bezpiecznego zachowania się w czasie ferii, np. na zamarzniętych akwenach. Zajęcia edukacyjne przeplatane były zabawą i konkursami.

DZIAŁANIA POLICJI.

Chociaż ferie rozpoczynają się w poniedziałek, to spodziewamy się, że już od piątku część uczniów wyjedzie w podróż do miejsc zimowego wypoczynku. Niesie to ze sobą wzmożony ruch na drogach, w szczególności autobusów. Bezpieczeństwa na drogach strzec będą policjanci i inspektorzy transportu drogowego. Funkcjonariusze sprawdzać będą:

stan techniczny autobusów używanych do przewozu dzieci,

obowiązkowe wyposażenie,

właściwe oświetlenie,

używanie pasów bezpieczeństwa,

stan trzeźwości kierujących pojazdami,

uprawnienia i kwalifikacje zawodowe kierowców wykonujących przewozy autokarowe,

czas pracy kierowców oraz stosowanie przepisów o przewozie dzieci.

Podczas kontroli drogowych policjanci sprawdzać będą dobór miejsc postoju w czasie podróży, dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze,
właściwy załadunek sprzętu narciarskiego i bagaży.

Ponadto w miejscach zorganizowanego wypoczynku policjanci na terenie całego województwa prowadzić będą działania profilaktyczne skierowane na bezpieczeństwo dzieci w miejscu zamieszkania, cyberzagrożeń, czy też bezpieczeństwa na stokach narciarskich.

Jeżeli masz 16 lat lub mniej zachęcamy w tym miejscu do włączenia się w konkurs fotograficzno-plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów”. Możesz rysować, malować, fotografować lub użyć programów komputerowych. Swoją pracę i zgłoszenie podpisane przez opiekuna prawnego wyślij do 1 marca 2019 roku na adres Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

Regulamin i zgłoszenie znajdziesz na www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku

Na koniec kilka rad:

najbezpieczniejszym miejscem dla uprawiania sportów zimowych to sztuczne lodowiska, gdzie funkcjonuje zabezpieczenie i opieka oraz mamy pewność co do struktury nawierzchni,

należy pamiętać, iż lód jest zawsze niebezpieczny,

dzieci na lodzie zawsze powinny być pod opieką dorosłych,

jeżeli mimo wszystko chcemy wykorzystać zamarznięte zbiorniki wodne należy unikać zbiorników wodnych, gdzie są przeręble, ponieważ pokrywa lodowa przysypana śniegiem jest bardzo niebezpieczna - pod warstwą śniegu nie widać przerębli,

wędkarze powinni pamiętać, że mimo praktyki połowów w trudnych warunkach, rutyna może ich zgubić, dlatego powinni zastosować się do kilku zasad, które mogą uratować im życie: poinformujmy osoby bliskie o miejscu naszego poławiania; zabierzmy pazury asekuracyjne, które ułatwią nam wydostanie się na zewnątrz.

Pamiętajmy o zadbaniu o widoczność dziecka na drodze,  wyposażeniu dziecka w elementy odblaskowe. Przypomnijmy dziecku, że nie wszystkie miejsca nadają się do zabawy. Zjeżdżanie na sankach, nartach ze wzniesień położnych w pobliżu jezior, stawów i rzek, a także w pobliżu dróg, ulic, mostów i torów kolejowych, wchodzenie i ślizganie się po lodzie naturalnych akwenów wodnych, ślizganie się na ulicach może być bardzo niebezpieczne.

Każdorazowo widząc zagrożenie na zamarzniętych akwenach, gdzie istnieje ryzyko załamania lodu powiadomić należy służby ratownicze korzystając z numeru alarmowego 112.